Ponorná čerpadla

Ponorná čerpadla

EVGU SIGMONA                                        

ponorná jednovřetenová čerpadla do vrtů a studní
Čerpadla mají atestaci a splňující požadavky Vyhl. MZ čís. 409/2005 Sb.
o hygienických požadavcích na výrobky přicházejících do přímého styku s pitnou vodou.
Čerpaná kapalina: pitná, užitková voda bez mechanických nečistot, do teploty 30°C, minimální průměr vrtu 150mm


Typové označení výrobku:                          Cena s DPH:
1" EVGU-16-8-GU-080
včetně 1m kabelu                                        U všech typů na dotaz
         15m kabelu                                         
placko@email.cz
         20m kabelu                                        nebo tel.: 603225758
         25m kabelu                                         
         30m kabelu                                          
         35m kabelu                                         
         40m kabelu                                         
         45m kabelu                                          
         50m kabelu                                        

1 1/4" EVGU-25-6-GU-080
včetně 25m kabelu                                      

Technické parametry najdete zde:  EVGU-prospekt.pdf (5,4 MB)

 

 

Návod pro správnou montáž a provoz ponorných čerpadel:

1“-EVGU-16-8 a 1 1/4“-EVGU-16-8

Je nutné dodržet minimální světlost(vnitřní průměr) výtlačného potrubí od čerpadel k tlakové nádobě a to:
  -  min. 25 mm pro čerpadla 1“-EVGU-16-8
  -  min. 32 mm pro čerpadla 1 1/4“-EVGU-25-6
    Tento požadavek platí i při použití plastového potrubí !!!

Velikost tlakové nádoby má být zvolena s ohledem na spotřebu vody a potřebný tlak podle doporučení projektanta popř. prodejce a platí že:
Pro čtyřčlennou domácnost a při použití tlakové nádoby s pryžovým vakem má být objem minimálně 80 litrů.
Mezi čerpadlem a tlakovou nádobou má být instalována zpětná klapka (pokud není součástí tlakové nádoby) a je nutné ji umístit nad maximální hladinou vody ve zdroji.

Nedoporučuje se osazení zpětné klapky na výtlačném tělese čerpadla nebo pod hladinou z důvodu přetěžování čerpadla při rozběhu.

Zapojení čerpadel má být provedeno osobou s elektrotechnickou kvalifikací a podle Návodu k obsluze a montáži.
Před spuštěním čerpadla do studny nebo vrtu je nutné: 
  - ručně provést „odtržení“ vřetene od statoru (pootočit s vřetenem)
  - odzkoušet správný směr otáčení 
  - naplnit prostor elektromotoru vodou 
  - provést kontrolu správného nastavení proudové ochrany 
  - provést kontrolu chrany před nebezpečným dotykovým napětím
Celé čerpadlo musí být neustále zavodněné z důvodu nebezpečí poškození hydraulické části při běhu na sucho. Doporočujeme hladinové
sondy nebo plovák.
V případě poruchy vyhledejte vždy pomoc pracovníků odborných servisních středisek SIGMA z důvodu zajištění odborného posouzení poruchy a následného odstranění vady za použití originálních náhradních dílů.
Správná instalace, volba příslušenství a pravidelná údržba systému je předpokladem spolehlivosti a životnosti čerpadla.


Při instalaci a provozu je třeba se řídit základnímy pokyny které jsou uvedeny v Návodu k obsluze a montáži.