Co s tím zase je?

Na této stránce Vám pomůžeme obecnou radou, jak je možné opravit nefunkčnost Vašeho čerpadla.

  • Možná závada :         

            1.   Čerpadlo se točí, ale nenasaje:

- zkontrolovat hloubku sání - pokles hladiny vody ve zdroji - prodloužit sání - nezapomeňte však na maximální výšku sání uvedenou výrobcem čerpadla - (cca 8- 9,5 m)

- je-li sání příliš dlouhé - tlačit vodu musíš pouze !!!

- netěsnost sacího koše nebo sacího potrubí - zavodnit sací potrubí a zkontrolovat zda neklesá hladina zavodnění 

- jestliže hladina neklesá tak čerpadlo přisává vzduch na ucpávce - vyměnit ucpávkové těsnění (šnůru) nejlépe několik starých (nejméně 3ks) vyndat a nahradit stejným počtem nových

- ucpávka - to je pane mrcha, funí dovnitř nebo je z ní sprcha !!!

 

        2. Čerpadlo se točí, ale nedává požadovaný výkon:

- opačný směr otáčení motoru - upravit směr otáčení elektromotoru- doporučujeme nezasahovat a přivolat odborníka (elektrikáře) - může nastat při výpadku elektrického proudu 

- špatně vypočítaná dopravní (výtlačná) výška - snížit dopravní výšku

- čerpadlo a sací potrubí nenaplněno čerpanou kapalinou - zavodnit čerpadlo a sací potrubí a zkontrolovat zda neklesá hladina zavodnění 

- zpětná klapka neotvírá průtok - (je-li namontována) - zkontrolovat funkčnost zpětné klapky - nad 10m výšky a délky výtlaku by čerpadlo mělo být opartřno zpětnou klapkou

- zpětný ventil montuj brachu, nechceš-li se dočkat krachu !!!

- čerpadlo se zahřívá nad teplotu čerpané kapaliny - výtlačná výška vyšší než maximální tlak čerpadla

- čerpadlo za provozu selhává - přisávání vzduchu nebo se vytváří vzdušný pytel v sacím řádu - snížila se hladina vody ve zdroji (koš nad hladinou) nebo poškozené sací potrubí (staré, prorezlé nebo jeho netěsnost)

- špatný průměr sacího potrubí (zvětšit průměr sání o jednu rozměrovou dimemzi)

- úzké sání vodu pění - Qvé Há křivku k zlému mění !!!

- již opotřebené čerpadlo - berte v ohled stáří čerpadla a jeho pracovní nasazení 

 

          3. Čerpadlo se netočí:

- tato závada je většimou v elektromotoru  nebo v přívodu a nebo v nefunkčnosti tlakového spínače - doporučujeme nezasahovat a přivolat odborníka (elektrikáře)  

         

          4. Motor hučí, ale čerpadlo se netočí:

 - ihned vypnout, aby nedošlo k poškození motoru !!!!!

- při dlouhém odstavení čerpadla nastalo tzv. přilnutí oběžných kol k vložkám čerpadla - protočit za spojku čerpadlo min. jednou do kola

- zablokované oběžné kolo - čerpadlo nasálo cizí předmět - může být poškozeno oběžné kolo, difuzer atd. ....

- vždyť i malé dítě ví to, že sací koš musí míti síto !!!

 

             5. Čerpadlo často spíná :

- nedostatečný protitlak vzduchu v tlakové nádobě - vypnout čerpadlo - plnící ventilek zmáčknout a zjistit, zda odtud nestříká voda

- jestliže stříká, je protrhlý vak nádoby

- nestříká- li voda - odmontovat přívod do tlakové nádoby - vypustit a vzduchem vytlačit všechnu vodu - nahustit vzduchem protitlak (je uveden výrobcem tlakové nádoby)

- není - li již známo jakým protitlakem se plní tlaková nádoba platí že:    

       protitlak  je stejný nebo max. o 0,1-0,2 uváděné jednotky nižší než je spínací tlak tlakového spínače

 

 

                6. VŠEOBECNÉ PRAVIDLO

Toto jsou popsané některé možné obecné závady čerpadel domácích vodáren. Každý typ čerpadla je specifický a projevuje závadu jinak a jiným způsobem.

U ponorných a kalových čerpadel platí jen něktré možné podobné závady, ale i jiné a jinak se projevující znaky závad.

 

TAM KDE PŘI ČERPÁNÍ PROBLÉM VZNIKÁ, ZAVOLEJTE ODBORNÍKA !!!