Jak to provádíme?

  • Opravy základních typů čerpadel SVA 25 a 32 provádíme výměnným způsobem. (není podmínkou)

  • Upředňostňujeme zákazníky pro které je opravované čerpadlo jediným zařízením dopravy vody.

  • Doba opravy se pohybuje od až do 10 dnů (pracovních) - záleží na typu čerpadla a případných dodávkách náhradních dílů od výrobce čerpadla.

  • Náhradní díly základních typů čerpadel SVA 25 a 32 máme skladem.

  • Při větší opravě se bohužel doba opravy prodlužuje, ale jen na dobu nezbytně nutnou - zase záleží na dodávkách náhradních dílů.

  • Při předání čerpadla do opravy provedeme konzultaci o stavu čerpadla a jeho ceně opravy.

  • Během opravy jsme v kontaktu se zákazníkem. V případě potřeby (během opravy) vše se zákazníkem konzultujeme. Proto nemůže nikdy nastat situace, kdy zákazník neví o možném vzniklém problému nebo skryté závadě, která se zjistila během opravy a tím byla jednostraně navýšena cena opravy.

  • Je-li cena opravy vyšší než 85% ceny čerpadla nového - opravu nedoporučujeme, ale zase záleží na typu čerpadla .

  • V takovém případě zákazníkům doporučíme a nabídneme čerpadlo nové, a to buď stajného typu nebo doporučíme náhradu obdobného požadovaného typu.